Postfix, Spamassasin ve Policyd kurulumu

Postfix, Spamassasin ve Policyd kurulumu

İki sayfa olarak yazılmış bu yazılarımızın esas amacı Php socket açma yöntemi ile ele geçirilmiş makinelerden yapılan mail-spam saldırılarını durdurmak ve mail serverlerimizin black liste gitmesine engel olmaktır. Bu yapıyı gerçekleştirir kullandığımız araçlar tamamı ile Open Source ve hala geliştirilmeye devam edilen projelerdir.

Kullandığımız yapılardan ve işlevlerinden biraz bahsetmek gerekirse farklı makinelerimizin tek bir yapı altında kontrol edilmesi ve loglanması için relay server mantığını kullandık. Bu yapıda kullandığmız esas programlar MTA olarak kullanılan Postfix, maillerin içeriğini otomatik olarak kontrol eden Spamassasin ve işin büyük kısmını yapan Policyd Cluebringer.

Bir Postfix eklentisi olan Policyd lightweight yapısı ile mail geldiğinde mailin içeriğine bakmadan sadece headerlerini kontrol edip mail atan kişinin bizim müşterimiz olup olmadığını kontrol edip eğer sistemde izinli ise mail atmasına izin vermesidir. Tahmin edebilirsiniz ki bu yapı ile sistemde tanımlı olmayan maillerin engellenmesi ile %60 daha fazla bir oranla outbound maillerde engelleme uygulayabiliyoruz ve kayıtlı kullanıcıların maillerinin sıkıntısız bir şekilde iletiyoruz.

 

1 Postfix, Spamassasin, Policyd Kurulumu ve Konfigürasyonu

1.1 Exim Cpanel Serverinin Yönlendirilmesi

nano /etc/exim.conf

Komutu ile var ise smart route satırını editliyoruz yoksa kendimiz ekliyoruz

smart_route:
driver = manualroute
domains = !+local_domains
transport = remote_smtp
# Burada Exim MTA sisteminde gelen bütün portun hepsinin diğer makineye aktarılması sağlanır
route_data = <RELAY SERVER IP>

1.1.1 Yönlendirmenin test edilmesi

echo "This is the body of the email" | mail -s "This is the subject line" user@example.com
 • Komutu ile herhangi bir yere mail atmalısınız ve tcpdump komutu ile relay server makinesinden dinlemelisiniz eğer sayfada çıktı oluşuyorsa yönlendirmeyi doğru yapmışsınız denilebilir
tcpdump host <CPanel IP>
 • Eğer burada serverimizden gelen paketleri alabiliyorsak bundan sonra esas işlemlerin ve düzenlemelerin yapılacağı Relay serverimize geçebiliriz

1.2 Postfix Kurulumu

1.2.1 Postfix kurulumu için gerekli ekipmanlar

 • Programın kurulması için root yetkisi
 • Postfixi test etmek için Postfix üzerinden çalışan mail mailx gibi komutları içeren mailutils paketi

  apt-get install mailutils
  • NOT Burada Postfix ile alakalı ekranda bir ayarlama gelir ise Smart Host seçeneği ile ilerleyeceğiz gerekli işlemleri biz kendimiz manuel olarak etc dizininde main.cf ve master.cf dosyaları üzerinde yapacağız.
   • main.cf hakkında daha fazla bilgi[^fn-1]
   • master.cf hakkında daha fazla bilgi[^fn-2]
 1. Postfix ekipmanlarının indirilmesi

  apt-get install postfix
  1. Postfix elemanlarının yapılandırılması

   • main.cf nin editlenmesi
   sudo nano /etc/postfix/main.cf
   smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
   myhostname = SERVERNAME
   alias_maps = hash:/etc/aliases
   alias_database = hash:/etc/aliases
   mydestination = localdomain, localhost, localhost.localdomain, localhost
   relayhost =
   mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128, 31.192.215.72
   mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
   mailbox_size_limit = 0
   recipient_delimiter = +
   inet_interfaces = all

   NOT!! eğer burada Postfix ile alakalı ayarları sorarsa no configuration seçeneğini işaretleyin

   • Postfix serverin yeni ayarlarının uygulanması
   sudo service postfix restart
  2. Sistemin çalışırlığının test edilmesi

   echo "This is the body of the email" | mail -s "This is the subject line" user@example.com
   • Eğer burada user@example.com sitesine mail gidiyorsa ve ayrıntılarda Postfix görüyorsanız sistem gayet güzel çalışıyor diyebiliriz.

1.3 Spamassassin kurulumu

 • Bu kısımda Postfixte bir eklenti olarak çalışan Spam assaasian yazılımını yükleyeceğiz

  apt-get install spamassassin spamc
 • Spamassassinin çalışmasının daha düzenli olması için kullanıcı grubu ve kullanıcı ekleyeceğiz

  # Grubun eklenmesi
  groupadd spamd
  # Kullanıcının eklenmesi ve home dizini ayarları
  useradd -g spamd -s /bin/false -d /var/log/spamassassin spamd
 • Logların tutulacağı yer ve yetkilendirmenin yapılması

  mkdir /var/log/spamassassin
  chown spamd:spamd /var/log/spamassassin

1.3.1 Spamassassini aktifleştirme ayarlarının yapılması

 • Burada Spamassassinin gerekli ayarlarını yapacağız

  nano /etc/default/spamassassin
 • Spamassasinnin aktif edilmesi

  ENABLED=0
 • satırının bulunup aşağıdaki satır ile değiştiriniz

  ENABLED=1
 • Güncellenme ve yeni spam listelerini getirmesi için

  CRON=0
 • satırını bulup aşağıdaki satır ile değiştiriniz

  CRON=1
 • SAHOME adında bir değişken oluşturup aşağıdaki gibi set ediniz

  SAHOME="/var/log/spamassassin/"
 • OPTIONS değişkenini bulup aşağıdaki değeri atayınız

  OPTIONS="--create-prefs --max-children 5 --username spamd -H ${SAHOME} -s ${SAHOME}spamd.log"
 • Herşeyin aktifleşmesi için spamassassini yeniden başlatın

  service spamassassin start

1.3.2 Spamassassinin Postfix ile ilişkilendirilmesi

 • Bu bölümde yapılandırılmış Spamassassin konfigürasyonumuzu Postfix ile ilişkilendireceğiz
 • Bu sebeple Postfixin ana konfigürasyon dosyasını editlememiz gerekiyor

  nano /etc/postfix/master.cf
 • Aşağıdaki satırı bulup bir altındaki ile değiştiriniz

  #smtp   inet n    -    -    -    -    smtpd
  smtp   inet n    -    -    -    -    smtpd -o content_filter=spamassassin
 • Sütunlar bittikten sonraki ilk boşluğa bu satırları ekleyiniz

  spamassassin unix - n n - - pipe user=spamd argv=/usr/bin/spamc -f -e /usr/sbin/sendmail -oi -f ${sender} ${recipient}
 • Değişiklikleri uygulamak için Postfix'i restart ediniz

  service postfix restart

1.3.3 Spamassassin yapılandırılmasının özelleştirilmesi

 • Bu kısımda basit bir şekilde spam maillerin ne gibi bir işlem göreceği hakkında kurallar yazacağız
 • Yazdığımız kurallar sadece maillerin spam olarak işaretlenmesi ve bunun derecelendirmesini yapacak
 • Öncelikle bu özelleştirmelerin yapılacağı konfigürasyon dosyasını açıyoruz

  nano /etc/spamassassin/local.cf
 • Aşağıdaki satırları kontrol ederek ekli ise düzenliyoruz ekli değil ise biz kendimiz ekliyoruz

  #Eğer sistem maili spam olarak algılamışsa mail title kısmına SPAM _SCORE_ unu ekle
  rewrite_header Subject [***** SPAM _SCORE_ *****]
  #Spamasasinin değerlerine göre spam olup olmadığına karar verir Bunu duruma göre değiştiebiliriz
  required_score      5.0
  #auto update ayarları
  use_bayes        1
  bayes_auto_learn    1
 • Servisi yeniden başlatıyoruz

  service spamassassin restart
  • Servis yeniden başlatıldığında buradan düzgün çalışıp çalışmadığını aşağıdaki komut ile kontrol edebilirsiniz
  tail -f /var/log/spamassassin/spamd.log
  • 2. olarakta C Panelden mail atarak ve mailin detaylarını Spamassassini ve diğer değerleri alıcının mail kutusundaki ayrıntılar kısmından bakabilirsiniz.

1.4 Policyd Kurulumu

1.4.1 Kurulum biraz sıkıntılı sebepleri

 • Perl paketlerinin yüklenmesi ve bazı perl fonksiyonlarına özel ayar yapılması gereği
 • Linklerdeki kurulumların eski olması ve çalışmıyor olması
 • mysql versiyonuna göre veri tabanının hazırlanması

1.4.2 Kurulum

 • Kurulumu apt-get reposu ile yapacağız bu aşağıdaki komut bize web arayüzü ile birlikte gerekli çoğu programıda beraberinde yükleyecektir.

  apt-get install postfix-cluebringer
  • Bu kod ile birlikte sistemimize bize gerekli olan
   • php5
   • bazı gerekli perl modülleri
    • CIDR

1.4.3 Kurulum için gerekli perl modüllerinin yüklenmesi

 • http://wiki.policyd.org/requirements

  • MySQL, PostgreSQL or SQLite

   apt-get install mysql-server mysql-client
  • Net::Server >= 0.96

   /usr/bin/perl -MCPAN -e 'install Net::Server'
  • Net::CIDR

   /usr/bin/perl -MCPAN -e 'install Net::CIDR'
  • Config::IniFiles (debian: libconfig-inifiles-perl, rpm: perl-Config-IniFiles)

   apt-get install libconfig-inifiles-perl
  • Cache::FastmMap (debian: libcache-fastmmap-perl, rpm: perl-Cache-FastMmap)

   apt-get install libcache-fastmmap-perl
  • Mail::SPF (required for CheckSPF module)

   /usr/bin/perl -MCPAN -e 'install Mail::SPF '
  • NOT bazı yüklemeler apt-get install postfix-cluebringer sırasında yüklenmiş olabilir
  • Not2 ilk defa perl reposundan modül indiriyorsanız gerekli repo ayarlarının yapılması için gelen sorulara [yes] demeniz gerekmektedir

1.4.4 Mysql veritabanına özel veritabanının hazırlanması

 • Cluebringer birkaç veritabanı ile tümleşik çalışabilmektedir. Ben burada yaygın kullanımı açısından mysql veritabanını seçtim. Bu veri tabanı kullanılırken cluebringer her veritabanı sistemimize özel sql yapısı istiyor. Bu yüzden biz bu veritabanını kendimiz oluşturmamız gerekiyor.
 • Hangi veritabanını kullanacağımıza karar verdikten sonra bir de bu veritabanımızın versiyonunu öğrenmemiz gerekiyor

  mysql --version
  
  mysql Ver 14.14 Distrib 5.5.44, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 6.3
 • Mysql versiyonumuz burada 5.5.44 olduğu anlaşılıyor
 • Şimdi veritabanımızın şemasını hazırlayacağımız sistemi indirmemiz gerekiyor
 • Policyd ekipmanlarının indirilmesi

  cd
  mkdir policyd-cluebringer
  cd policyd-cluebringer
  wget http://download.policyd.org/v2.0.14/cluebringer-v2.0.14.tar.xz
  unxz -c clue* | tar xv
  cd clue*
  cd database
  for i in core.tsql access_control.tsql quotas.tsql amavis.tsql checkhelo.tsql checkspf.tsql greylisting.tsql
  do
  ./convert-tsql mysql55 $i
  done > policyd.mysql

1.4.5 Veritabanının aktifleştirilmesi

 • Şimdiye kadar kendimizin kullanacağı veri tabanımızı hazırladık fakat henüz kullanılabilir şekilde değil bu veri tabanının bağlantısını mysql ile ilişkilendireceğiz.

  mysql -p
  Enter password:
  #eğer daha önceden oluşturulmuş bir veritabanı varsa sil yoksa oluştur
  #mysql> drop database cluebringer;
  mysql> create database cluebringer;
  mysql> use cluebringer;
  mysql> CREATE USER 'cluebringer'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword';
  mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON cluebringer.* TO 'cluebringer'@'localhost';
  exit
 • Bu query dosyasını mysqlde çalıştıracağız

  mysql -u root -p cluebringer < policyd.mysql

1.4.6 Cluebringerin database özelliklerine göre konfigürasyonu

 • cluebringer dosyasını editleyin

  nano /etc/cluebringer/cluebringer.conf
 • Aşağıdaki değişkenleri bulup değerlerini değiştiriniz

  DSN=DBI:mysql:dbname=cluebringer;host=localhost
  DB_Type=mysql
  DB_Host=localhost
  DB_Port=3306
  DB_Name=cluebringer
  Username=cluebringer
  Password=mypassword
 • Servisi başlatınız ve kontrol ediniz

  service postfix-cluebringer start
  service postfix-cluebringer status

1.4.7 Cluebringerin postfix ile ilişkilendirilmesi

 • Postfixin Policyd izinleri

  nano /etc/postfix/main.cf
  • Aşağıdaki satırları en alta yapıştırınız
  smtpd_recipient_restrictions = check_policy_service inet:127.0.0.1:10031, permit_mynetworks
  smtpd_end_of_data_restrictions = check_policy_service inet:127.0.0.1:10031, permit_mynetworks
  • Policyd ile birlikte çalışan perl kütüphanesine izin vermek için
  nano /etc/postfix/master.cf

  -Bu satırı listeye ekleyin

  policy-spf unix -    n    n    -    -    spawn
     user=nobody argv=/usr/sbin/postfix-policyd-spf-perl

1.4.8 Cluebringer-webui konfigürasyonu

 • Bu kısımda policyd nin web arayüzü olan kısmının ayarlarını yapacağız

  nano /etc/cluebringer/cluebringer-webui.conf
 • Aşağıdaki satırları dosyaya ekleyin veya editleyin

  $DB_DSN="mysql:host=localhost;dbname=cluebringer";
  $DB_USER="cluebringer";
  $DB_PASS="mypassword";
 • Şimdi usr/share altında olan web sayfalarınını link olarak apache2 programına tanıtalım

  cd /var/www/html
  ln -s /usr/share/postfix-cluebringer-webui/webui/
 1. Php5 mysql driverinin yüklenmesi\

  • Artık bütün işlemleri tamamlamış bulunmaktayız ve bir tek php ile mysql arasındaki bağlantıyı kuracak driveri yüklememiz gerekiyor
  apt-get install php5-mysql
  • Artık serverimize \<Relay Server IP/webui> sayfasından ulaşabilirsiniz

1.5 Son notlar

 • Artık serverimiz pratikte iş yapar hale gelmiştir bundan sonra yapılacak ayarların hepsi sizin serverlerinizin durumuna ve Policyd programında nasıl yetki vereceğinize bağlı olarak değişicektir.
  • !! Bu kısıma kadar ne yapmadık !!
   1. Serverimiz her hangi bir koruması bulunmamakta yani sizin serverinizin IPsini yazan her hangi bir kişi /webui arayüzünden istediği gibi kural atayabilir.
   2. Spamassasin sadece spamları işaretlemek için ayarlardığımızdan spam mailleriniz dışarı, mail kısmında bulunan title kısmını değişicektir ve herhangi bir silme işlemi uygulamayacaktır.
   3. Her mail serverin üstünden geçen mailleri imzalamak gibi bir özelliği vardır, bizim Eximden çıkan maillerimizin IPsi , Makine ismi versiyonu gibi özellikleri gizleme işlemi yapılmadı.
   4. Aynı şekilde Spamasasinin de header imzalama özelliğinden dolayı oluşan headerlerin silinmesi yapılmadı
   5. Policyd üzerinde özelleştirme yapmadık.

 

 

Footnotes

[^fn-1] http://www.postfix.org/postconf.5.html

[^fn-2] http://www.postfix.org/master.8.html

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

 Bu dökümanı yazdır

Ayrıca okuyun

Plesk Qmail mail kuyruğu temizleme

Herhangi bir sebepten dolayı mail kuyruğunuzda takılan çok sayıda mail var ve mail...

Plesk Panel Yedek Alma Problemi

Linux Plesk panelde yedekleme yaparken Unable to create backup session: Specified file  is not...

Unutulan Centos root Şifresi Sıfırlama

Unutulan Centos Root Şifresi   1 ) Linux acilirken grub ekrani gelince herhangi bir tusa...

CSF Firewall Kurulumu

CSF Firewall, cPanel Plesk sunucuların üzerine kurulan bir Firewall eklentisidir. Bu eklenti...

Plesk Linux Smtp Port Değiştirme

Sunucuya login olduktan sonra; root# cd /etc/xinetd.d/ root# nano /etc/services yazarak...